TV BRA refleksene

De ansatte ved profilavdelingen ved Grønneviken Industrier har trykket og pakket refleksene. Monica Nilsen intervjuet og spurte dem hva de synes om jobben og TV BRA sine nye reflekser.