TV BRA PANELET del 1

Del 1: Hva betyr selvbestemmelse for oss

På årets Sorkonferanse i Bergen- selvbestemmelse til besvær- viste TV BRA to reportasjer. Et lite panel svarte på spørsmål om det å bestemme selv. Her snakker også Isabelle og Monica om det som kan være vanskelig.