TV BRA er en tv-kanal av og for mennesker
med utviklingshemming i Hordaland og er en del av Nordnes Verksteder. 

TV BRA har fått tildelt prosjektmidler fra Extrastiftelsen til en større Vestlandssatsing i 2017-2019. Prosjekmidlene skal brukes til å etablere et helt nytt magasinprogram som skal hete BRA SENDING. Vi skal også etablere regionkontorer i Sogn og Fjordane og Rogaland.